Wage Organizer – lisää uskottavuutta palkkapolitiikkaan

Useat työehtosopimukset tarjoavat mahdollisuuden sopia palkankorotuksista paikallisten tarpeiden mukaan. Tätä mahdollisuutta ovat yrityksetkin vaatineet vuosien ajan. Silti järjestelyvaroja koskevissa paikallisissa neuvotteluissa päädytään varsin usein yleiskorotuksiin. Tällaiset ratkaisut vievät uskottavuutta paikallisen sopimisen tarpeilta. Jos järjestelyvaraeriä maksetaan kuten yleiskorotuksia, yhtenä syynä voi olla neuvottomuus siitä, miten palkkarakenteita tulisi johdonmukaisesti korjata.

Kehittämämme Wage Organizer antaa ongelmaan ratkaisun. Sen avulla saadaan luotettavat raportit ja ehdotukset, jotka parantavat palkkauksen johdonmukaisuutta ja kannustavuutta. Sovellus toimii Excel-ympäristössä, joten erillistä ohjelmistoa sen käyttöön ottamiseksi ei tarvita.

 

Palkkapolitiikan uskottavuus (2).pptx (259900)


Yhteystiedot

LexAuctor Oy

Aleksanterinkatu 15B
00100 Helsinki


toimisto: +3589 3780 2636
Pekka Kähkönen:
+35840 7701 559