TEKNOLOGIAYRITYSTEN TYÖEHTOSOPIMUKSISTA 2023

Teknologiateollisuus ry on lopettanut valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen. 

Sen rinnalle perustettiin kuitenkin uusi työnantajaliitto (Teknologiateollisuuden työnantajat ry.) niille yrityksille, jotka halusivat edelleen olla sidottuja valtakunnallisiin työehtosopimuksiin.

 

Vaikutukset sopimistoimintaan käytännössä

Lukuisten asiantuntijoiden kummastukseksi mikään ei tästä monimutkaisesta operaatiosta huolimatta muuttunut. Sopimiskäytäntö on aivan sama kuin ennenkin.

Uuteen työnantajaliittoon liittyneitä yrityksiä sitovat liiton solmimat sopimukset. Lisäksi alan työehtosopimus on yleissitova, joten sen määräyksiä on noudatettava myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä.

Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava yrityskohtaisen työehtosopimuksen rinnalla, jos paikallinen sopimus on solmittu vaikkapa työntekijäin ammattiosaston kanssa. Paikallisia sopimuksia voidaan näin ollen tehdä aivan samassa laajuudessa kuin ennenkin.

 

Työehtosopimusten laista poikkeavat määräykset

Teknologiateollisuuden valtakunnalliset sopimukset ovat sallineet jo kauan varsin laajan sopimisen työehdoista paikallisesti. 

Sopimista on kuitenkin joiltakin osin rajoitettu: Jos sopijapuolena työntekijäpuolelta on valtakunnallinen liitto, mutta työnantajapuolelta yritys, voidaan työehtosopimuksella poiketa ainoastaan eräistä säännöllisen työajan järjestämistä koskevista työaikalain säännöksistä. 

Ellei työntekijöiden sopijapuolena ole valtakunnallinen yhdistys, ei työehtosopimuksella voida poiketa lakien säännöksistä sen enempää kuin nykyisinkään.

 

Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Teknologiateollisuuden työntekijöille solmittiin helmikuun alussa 2023 uusi työehtosopimus, jonka mukaan palkkoja korotetaan 1.4.2023 alkaen 3,5%:n yleiskorotuksella, ellei paikallisissa neuvotteluissa muuta maaliskuun puoleen väliin mennessä sovita. Sen lisäksi työntekijöille maksetaan 400 euron kertaerä maaliskuussa.

Ensi vuonna työntekijöille maksetaan 2%n yleiskorotus ja  työnantajan jakama 0,5%:n yritys- tai työpaikkakohtainen erä. 

Sopimus on voimassa 30.11.2024 asti.

 

Teknologiateollisuudessa valtakunnalliset liitot sopivat siis yleiskorotusten määrästä ja muodosta myös jatkossa. Paikallisissa neuvotteluissa tulevat käytännössä jaettavaksi lähinnä järjestelyvaraerät. Sellaisista ei kuitenkaan tässä sopimuksessa sovittu.

 

 

Palkkapolitiikan uskottavuus (2).pptx (259900)