MILLAINEN ON YRITYKSENNE TYÖMARKKINAKUNTO

Tukevatko sisäiset neuvottelusuhteenne työyhteisön tuottavuutta?

Osaatteko hyödyntää työehtosopimuksen ja paikallisen sopimisen mahdollisuudet?

Tiedättekö, kuinka joustavia ovat yrityksenne palkkausjärjestelmät?

Ovatko yrityksenne sisäiset sopimukset ajan tasalla?

Ovatko yrityksenne työterveyshuolto tai työhyvinvointia tukevat toimet kustannustehokkaita?

Onko yrityksenne työeläkeratkaisuissa riskitekijöitä?

 

Palvelumme

 Arvioimme haasteet sopimusten ja palvelujenne yhteensovittamisessa.

Kartoitamme vaihtoehtoiset keinot ja teemme toimenpide-ehdotukset.

Avustamme valittujen toimenpiteiden käyttöönotossa.

Autamme tulosten seurannassa.

Teemme ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi.Yhteystiedot

LexAuctor Oy

Aleksanterinkatu 15B
00100 Helsinki


toimisto: +3589 3780 2636
Pekka Kähkönen:
+35840 7701 559