Johan Åström

OTK Johan Åström on sosiaalivakuutusjärjestelmien erityisasiantuntija, jonka puoleen on usein käännytty, kun on haluttu selvittää mm. työeläkevakuuttamiseen, sosiaalivakuutusmaksuihin ja työttömyysturvaan liittyviä kysymyksiä. Hän on osallistunut myös muun sosiaalivakuutuslainsäädännön valmisteluun ja kehittämiseen.