Martti Kairinen

Oikeustieteen tohtori, varatuomari ja professori (emeritus) Martti Kairinen on arvostettu työ- ja sosiaalilainsäädännön erityisasiantuntija, jonka palveluksia on usein käytetty valtakunnallisissa lainsäädäntökomiteoissa ja tutkimushankkeissa. Hänen keskeisempiä tutkimusalueitaan ovat olleet mm. työoikeuden teoriat ja opit, työehtojen paikallinen sopiminen, yhteistoiminta yrityksissä ja lainsäädännön toimivuus.