Martti Kairinen

Oikeustieteen tohtori, varatuomari ja professori (emeritus) Martti Kairinen on arvostettu työ- ja sosiaalilainsäädännön erityisasiantuntija, jonka palveluksia on usein käytetty valtakunnallisissa lainsäädäntökomiteoissa ja tutkimushankkeissa. Hänen keskeisempiä tutkimusalueitaan ovat olleet mm. työoikeuden teoriat ja opit, työehtojen paikallinen sopiminen, yhteistoiminta yrityksissä ja lainsäädännön toimivuus.


Yhteystiedot

LexAuctor Oy

Aleksanterinkatu 15B
00100 Helsinki


toimisto: +3589 3780 2636
Pekka Kähkönen:
+35840 7701 559