Jukka Ahtela

VT, ekonomi Jukka Ahtela tuntee talouden, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan toiminnan Suomessa ja Euroopan Unionissa. Hänen osaamisalueitaan ovat työmarkkina-asiat, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, yrityslainsäädäntö kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet sekä yritysturvallisuus. Hänen ydinosaamiseensa kuuluvat myös työriitojen ratkaisu ja sovittelu.


Yhteystiedot

LexAuctor Oy

Aleksanterinkatu 15B
00100 Helsinki


toimitusjohtaja
Pekka Kähkönen:
+35840 7701 559Jorma Reini 1980:

”Palkansaajien tulisi vaatia paikallisen sopimisen olennaista lisäämistä nyt, kun he ovat siihen vielä riittävän vahvoja. On vain ajan kysymys, milloin tämä tilanne muuttuu.”

Lasse Laatunen 2020:

”Työnantajien tulisi ryhtyä sopimaan paikallisesti nyt, kun he ovat siihen vielä riittävän vahvoja. On vain ajan kysymys, milloin tämä tilanne muuttuu.”