Jukka Ahtela

VT, ekonomi Jukka Ahtela tuntee talouden, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan toiminnan Suomessa ja Euroopan Unionissa. Hänen osaamisalueitaan ovat työmarkkina-asiat, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, yrityslainsäädäntö, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet sekä yritysturvallisuus. Hänen ydinosaamiseensa kuuluvat myös työriitojen ratkaisu ja sovittelu.