Jukka Ahtela

VT, ekonomi Jukka Ahtela tuntee talouden, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan toiminnan Suomessa ja Euroopan Unionissa. Hänen osaamisalueitaan ovat työmarkkina-asiat, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, yrityslainsäädäntö kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet sekä yritysturvallisuus. Hänen ydinosaamiseensa kuuluvat myös työriitojen ratkaisu ja sovittelu.


Yhteystiedot

LexAuctor Oy

Aleksanterinkatu 15B
00100 Helsinki


toimisto: +3589 3780 2636
Pekka Kähkönen:
+35840 7701 559