Työehtosopimuksen soveltamista koskeva riita

 

Energia-alan yhtiö oli ajautunut mittavaan erimielisyyteen sen toimintaan sovellettavista työehtosopimuksista. Taustalla oli liikkeen luovutuksen yhteydessä muuttunut soveltamiskäytäntö. 

Erimielisyyttä oli pyritty ratkaisemaan neuvotteluteitse, mutta päädytty lopulta käsittelemään asiaa eri oikeusasteissa. Tämä häiritsi yhtiön päivittäistä liiketoimintaa.

Yhtiön antamasta toimeksiannosta rakensimme toimintaa paremmin tukevan työehtokokonaisuuden ja oikeudelliset erimielisyydet ratkaistiin lopulta sovinnollisesti.

 

<< Takaisin