Työajan uusi hallintamenetelmä

 

Tutkimustoimintaa harjoittavan yhtiön asiakkaat alkoivat vaatia aiempaa joustavampia toimintatapoja. Sen seurauksena yhtiön oli saatava vaihtuviin kuormitustilanteisiin sopeutuvat työaikajärjestelmät ja siten työlle riittävä kannattavuus. Vastapainoksi oli mahdollista lisätä eri työaikamuotojen tarvitsemaa itseohjautuvuutta ja oman työajan hallintaa.

Johtamamme yhteistoiminnallisen prosessin aikana tuotettiin organisaatiolle uusi malli organisaation yhteisen työajan hallitsemiseksi. Malli toi yhtenäisyyttä organisaation toimintatapoihin. Koko työyhteisö pääsi käytännössä vaikuttamaan työn sisältöön ja organisaation toimintatapoihin. Prosessin osallistujat ilmaisivat, että tällainen työskentely vastasi organisaation tarvetta ja toteutustavasta on jatkossakin hyötyä organisaation toimintatapojen kehittämisessä. Prosessi loi avoimuutta organisaation jäsenten väliseen kommunikaatioon

 

<<Takaisin

 

<