Ongelmissa on uusi mahdollisuus


"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne."

- Albert Einstein


LexAuctor Oy on luotu rakentamaan ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen työelämäongelmiin, paikalliseen sopimiseen ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteenamme on yritysten tuottavuuden parantaminen tavalla, joka on samalla tasapainoinen ja luova, mutta ottaa huomioon myös henkilöstön tarpeet.

LexAuctorin asiantuntijaorganisaatio on Suomessa harvinainen. Se edustaa muista tahoista riippumattomia asiantuntijoita, joissa yhdistyy korkea ymmärrys henkilöstöhallinnosta, paikallisesta sopimisesta, esimiesvalmiuksien kehittämisestä, työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä.

Ydinosaamistamme ovat työelämän pelisäännöt, oikeudellisten kysymysten ratkaiseminen sekä tuottavuuden ja paikallisten neuvottelujen kehittäminen osana yritysten johtamista ja henkilöstöhallintoa. 

Autamme organisaatiotanne myös viemään läpi välttämättömät henkilöstörakenteen muutokset, jotka näkyvät suoraan taloudellisessa tuloksessa.Yhteystiedot

LexAuctor Oy

Aleksanterinkatu 15B
00100 Helsinki


toimisto: +3589 3780 2636
Pekka Kähkönen:
+35840 7701 559